Home Partner alimentatie

partner alimentatie

Wanneer heb ik recht op partner alimentatie

In Nederland bestaat de wettelijke verplichting, dat personen die een geregistreerd partnerschap of getrouwd zijn geweest, elkaar dienen te onderhouden.

Deze verplichting is ingesteld, zodat ex partners na een scheiding gelijkwaardig aan elkaar verder kunnen leven. Er wordt ten slotte tijdens een huwelijk een bepaalde levensstijl opgebouwd. Het mag na een scheiding niet zo zijn, dat diegene met het hoogste inkomen royaal verder kan leven, terwijl de andere partner in armoede zijn of haar bestaan moet voortzetten.

Partner alimentatie geldt dan ook voor die ex partner, die het hoogste inkomen heeft. Indien de ex partner met het minste inkomen alimentatie aanvraagt, wordt er gekeken wat zijn/haar levensbehoeften zijn en in hoeverre die ex partner in staat zou zijn zelf een gelijkwaardig inkomen te verdienen.

Waar kijkt de rechter naar

Het bedrag van partner alimentatie kunt u, indien er nog een goede verstandhouding is, zelf regelen. Zijn er kinderen in het spel, dan gaat kinderalimentatie altijd voor partner alimentatie.
Vaak wordt de partner alimentatie door de rechter vastgesteld. De rechter kijkt bij het vast stellen van de partner alimentatie, naar de volgende situaties:

  • De rechter kijkt allereerst of de vraag om alimentatie redelijk gevonden kan worden. Indien bijvoorbeeld de partner, die alimentatie aanvraagt, geen werk en inkomsten heeft, maar zou zij of hij wel kunnen werken, dan houdt de rechter daar met de hoogte van de alimentatie rekening mee.
  • De rechter houdt tevens rekening met de onkosten die voor de huisvesting gemaakt worden. Wellicht kan de partner die alimentatie aanvraagt goedkoper gaan wonen.
  • Daarnaast wordt er gekeken of er volwassen kinderen zijn die al geld verdienen en een bijdrage in de huishouding kunnen leveren.
  • tevens wordt er gekeken of alle opgevoerde onkosten reeel zijn. Alle basisvoorzieningen moeten goed geregeld zijn, zoals goede kleding, een goed bed en een lekker vier seizoenen dekbed.

Hoe lang heb ik recht op partneralimentatie

Hoe lang u recht heeft op partner alimentatie, is afhankelijk van een aantal factoren. Bent u namelijk langer getrouwd geweest dan 5 jaar, dan geldt een partner alimentatie tijd van 12 jaar. Betreft het echter een huwelijk dat korter dan 5 jaar heeft geduurd en zijn er geen kinderen, dan zal de alimentatie niet langer duren dan het aantal huwelijksjaren. Partner alimentatie wordt altijd beëindigd wanneer de ontvanger gaat hertrouwen of samenwonen met een nieuwe partner.

Hoe wijzig ik de alimentatie

Partner alimentatie kan altijd gewijzigd worden, wanneer er iets in de financiële situatie van een van de partners veranderd. Gaat bijvoorbeeld de betalende ex partner veel meer geld verdienen, dan kan dit een reden zijn voor de ontvangende ex partner om meer alimentatie te gaan vragen. Alimentatie kan echter ook verlaagd worden, wanneer bijvoorbeeld de ontvangende ex partner een betere financiële situatie heeft gekregen, door een relatie of beter werk met meer inkomen.

Wanneer alimentatie niet wordt nagekomen

Indien de partner alimentatie is vast gesteld door de rechter en de alimentatie plicht wordt niet meer na gekomen, dan is de betalende ex partner strafbaar. Wel zijn hiervoor dan bewijzen nodig. U kunt ook tegen betaling een beroep gaan doen op het lbio ofwel het landelijke bureau inning onderhoudsbijdragen. Dit bureau kan u helpen bij het innen van de alimentatie. Dit kan echter alleen wanneer de partner alimentatie vastgesteld is door de rechter en wanneer er de afgelopen 6 maanden minimaal 1 keer geen alimentatie betaald is.